Поверителност

  ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ  КРЕДИТОРИ – ОПИТ И ТРАДИЦИИ!

 

* Предостaвяме бързи кредити, обезпечени със залог върху движими вещи.

* При нас ще получите максимална сума за заложената вещ.

* Условията за отпускане на заем са лесно разбираеми и достъпни за всеки.

* Гарантираме сигурност, коректност и индивидуален подход.

* Работим съобразно изискванията на „Наредбата за дейността на заложните къщи”, както и с всички останали разпоредби на Българското законодателство.


Доверете ни се и ще останете доволни!
 

- Личен консултант.

Личен консултант по домовете
 

   »  Искате бърз кредит!

   »  Искате това да стане дискретно!

  

  Няма проблем! Свържете се с нас и ние ще дойдем в удобно за вас време и място за да получите професионална консултация и оценка на вещта си.Ако не стигнем до съгласие заплащате само транспорта на консултанта .GSM - 0898750781.