Условия за отпускане на кредит.

  ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ  КРЕДИТОРИ – ОПИТ И ТРАДИЦИИ!

 

* Предостaвяме бързи кредити, обезпечени със залог върху движими вещи.

* При нас ще получите максимална сума за заложената вещ.

* Условията за отпускане на заем са лесно разбираеми и достъпни за всеки.

* Гарантираме сигурност, коректност и индивидуален подход.

* Работим съобразно изискванията на „Наредбата за дейността на заложните къщи”, както и с всички останали разпоредби на Българското законодателство.
 

 Доверете ни се и ще останете доволни!
 

Заложни къщи    „ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2 – ЗАЛОЖНА КЪЩА“ ЕООД  предоставят експресни заеми срещу залог на:

 

-ЗЛАТО.
-СРЕБРО.
-ПЛАТИНА.
-ДИАМАНТИ.
-ЗЛАТНИ ЧАСОВНИЦИ.


-GSM апарати
-ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ и КАМЕРИ.
-ЛАПТОПИ,ТАБЛЕТИ и КОМПЮТРИ.
-ТВ и АУДИО (телевизори, аудиосистеми, автомобилно озвучаване)
-ИГРИ, ИГРОВИ КОНЗОЛИ (PSP, PlayStation)
-ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ (печки, перални, хладилници, дребни  ел. уреди)
-АНТИКВАРНИ ВЕЩИ (часовници, табакери, ордени, медали, кортици, фотоапарати).
-ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРОИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКА.
-МАРКОВИ (.сертифицирани часовници и очила)
-МАРКОВИ ПАРФЮМИ  и АКОХОЛ.
,ДРУГИ.......

За да бъдете наш клиент е необходимо да имате навършени 18 години и да имате право да се разпореждате с вещта, която оставяте в залог.

Заложната къща не предоставя парични заеми, обезпечени с ипотека върху недвижим имот.

Заложната къща не приема в залог движими вещи – паметници на културата от национално и световно значение, оръжия и боеприпаси.

 

С цел избягване  работата със съмнителни лица и вземане в залог на вещи със съмнителен произход, сме наложили дългогодишна практика да работим  с техника, придружена с документ за собственост (фактура или гаранционна карта).  В случай, че такъв липсва, към всеки заложен билет титулярът попълва декларация за собственост, с която удостоверява правото си да се разпорежда с вещта. Стремим се към прозрачност в отношенията не само с клиентите, но и с институциите, ангажирани с контрола над дейността ни като винаги оказваме  пълно съдействие на органите на реда.  

 

Предлаганите от Вас вещи се оценяват след внимателна проверка на състоянието им от страна на служителите в офиса. Според вида им проверката се осъществява  по следния начин:

-  за изделията от благородни метали (злато и сребро)  -  с помощта на специални реактиви

- за всички видове техника и мобилни устройства  - чрез    проверка на изправността им и сравняване на серийните номера с тези, обозначени на документа за собственост при наличието на такива.


 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА ЗАЛАГАНИТЕ ВЕЩИ:

 

  • ЗА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ:  стойността на 1 грам злато/сребро за деня се определя като процент от  борсовата цена към момента на залагане.

  • ЗА ТЕХНИКА: стойността на вещта се определя  според цената втора употреба на същата вещ и търсенето ѝ  към момента на залагане

 

При оценяване на залаганата вещ се взема предвид също: нейната ликвидност, състоянието ѝ, оставаща гаранция от производител.

 

СРОКОВЕ, ЛИХВИ И ТАКСИ

Договорите за залог се сключват стандартно за желан от клиента срок, но не по-дълъг от 30 дни.
 

При залог на изделия и други благородни метали:(злато.сребро и платина*)

лихви + такси = 7% за 30 дни.

Пример:

лихва - 3%

такса - 4%, вкл. такса обработка на документи, съхранение на вещта.(обслужване*)

общо - 7% за един месец

ЛИХВА +ТАКСА ЗА 1 СЕДМИЦА ЗА 15 ДНИ ЗА 1 МЕСЕЦ
 100 лв.  3.00 лв 5.00 лв 7.00 лв
Общо 103 лв 105.лв 107.лв.
 

При залог на компютри, лаптопи, hi-fi техника, мобилни телефони, битова техника, часовници и др.:

лихви + такси = 5% за 15 дни.

лихви + такси = 10% за 30 дни.

 

ЛИХВА +ТАКСА ДО 15 ДНИ ЗА 1 МЕСЕЦ
 100 лв. 5.00 лв 10.00 лв
Общо 105.лв 110.лв
 

Лихвите и таксите се начисляват до деня на погасяване на заема (при приключване на договора) или до датата на падеж при подновяването му. 

Клиентът получава  оставената в залог вещ едва след като върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси.  

Заложените вещи се съхраняват  съгласно  Наредбата  за дейността на заложните къщи,  а именно - в отделно помещение, различно от офиса  за работа с клиенти, в добре охранявани трезори. Поради тази причина залози на злато и сребро се откупуват с предварителна заявка един ден.

Ако до изтичане на падежа клиентът не плати задълженията си, заложната къща не продава вещта му веднага, а я  задържа за период от  7 дни, през които притежателят на заложния  билет може да си я върне, като плати начислените до този момент лихви и такси. След изтичане на този  7 дневен срок заложната къща може да продаде заложената вещ, за да удовлетвори финансовите си искания.

В стремежа си да осигурим вашия комфорт ние предлагаме една улесняваща услуга -  в случай, че пропуснете  да платите дължимата на падеж лихва и такса и повече от 7 дни след изтичане на срока на заложния билет   не сте ни уведомили за забавянето си, ние се нагажираме да Ви напомним. По този начин, ако сте забравили датата на падеж, изгубили сте  заложния билет или  сте пропуснали да ни уведомите, ние Ви даваме възможност да ни информирате дали възнамерявате да си вземете заложената вещ, или оставяте на нас обезпечението на кредита. В случай, че не бихте искали да загубите заложената вещ, но нямате възможност веднага да платите, ние ще се постараем да Ви  дадем възможност да си я откупите обратно при най-изгодни за Вас условия.

 

Обратната връзка е от изключителна важност, за да сме  в коректни и открити финансови отношения   и в услуга на Вас.